Rotary klub Portorož (29180)

Rotary klub Portorož je bil ustanovljen 23. decembra 1992, v mednarodno združenje Rotary International pa je bil sprejet 27. marca 1993 kot četrti slovenski klub. S tem smo se aktivno vključili v uresničevanje lastnih ciljev in ciljev mednarodne organizacije.

Naši cilji so:

»Gojiti medsebojno prijateljstvo z namenom pomagati drugim.«


»Sprejemati in uveljavljati visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju, ter ceniti vsako dejavnost, ki je koristna širši skupnosti.«


»Vzpodbujati uveljavljanje idealov rotarijstva pri vsakem rotarijcu v njegovem poslovnem, javnem in privatnem življenju.«


»S pomočjo medsebojnega prijateljstva poslovnih in strokovnih oseb gojiti in uveljavljati dobro voljo in medsebojno razumevanje za mir med narodi.«

Rotary International

Vsi slovenski Rotary klubi smo bili do julija 2011 del distrikta 1910, ki je združeval člane Rotary klubov vzhodne Avstrije, Hrvaške, BIH in Slovenije. S prvim julijem 2011 imamo slovenski klubi lasten slovenski district 1912. Še vedno smo vključeni v CEEMA področje Rotary International (Celinska Evropa, Vzhodno Sredozemlje in Afrika). Sedež področja je v Zürichu, v Švici.


Največja pozornost kluba je namenjena naši okolici oz področju na katerem delujemo. Osredotočeni smo predvsem na Južno in Severno Primorsko, sodelujemo pa tudi s klubi v bližnji soseščini Italije in Hrvaške .


Kot ostalih 1.3 miljona rotarijcev, ki so člani Rotary International, se trudimo izpolnjevati skupno zadane cilje in vodila, ki jih preverjamo z enostavnimi vprašanji, znanimi kot Test-4-vprašanj (4-Way-Test):

 • 1. Ali je to resnica?
 • 2. Ali je pošteno do vseh udeležencev?
 • 3. Ali je vzpodbudilo medsebojno prijateljstvo in dobro voljo?
 • 4. Ali bo v prid blaginji vseh udeleženih?

Vsebina delovanja posameznega kluba pa je osredotočena okoli petih osnovnih področij, znanih kot Avenije pomoči (Avenues of Services):

 • 1. Klubska dejavnost
 • 2. Poklicna dejavnost
 • 3. Socialni projekti
 • 4. Mednarodna dejavnost
 • 5. Dejavnost za nove generacije

 • Št. članov ob ustanovitvi: 21
 • Št. članov danes: 22
 • Častni člani 2019/20: 6
 • Kandidati za članstvo: 1

Kontaktni klubi:

Maniago-Spilimbergo (I), Venezia-Mestre (I), Muggia (I), Donauwirt (D), Pula (CRO), Zadar (CRO)


Botri klubom: Čatež, Nova Gorica, Ajdovščina, Koper Soustanovitelji Rotaract kluba (mladi med 18 in 30 letom) Portorož – Koper

V letih od ustanovitve kluba so bili naši predsedniki:
Obdobje Ime
Obdobje Ime
1993/94 Boris Filli
1994/95 Andrej Novak
1995/96 Oskar Fritz
1996/97 Edvard Bešlagič
1997/98 Maks Babuder
1998/99 Gregor Velkaverh
1999/00 Boris Filli
2000/01 Mojmir Suhar
2001/02 Danilo Daneu
2002/03 Veselko Ojo
2003/04 Franc Bizjak
2004/05 Vojko Starovič
2005/06 Peter Novak
2006/07 Tomislav Sumić
2007/08 Ivan Silič
2008/09 Rajko Likar
2009/10 Stojan Petelin
2010/11 Jurij Kolbe
2011/12 Matjaž Krajnc
2012/13 Dušan Čebohin
2013/14 Vladimir Petravič
2014/15 Gianni Lacovich
2015/16 Goran Petek
2016/17 Goran Petek
2017/18 Vojko Starovič
2018/19 Daniel Tomljanović
Imetniki priznanja Paul Harris Fellow:
Obdobje Ime
Obdobje Ime
1996/97 Boris Filli
2002/03 Rajko Likar
2003/04 Franc Bizjak
2004/05 Ojo Veselko
2005/06 Maks Babuder
2006/07 Oskar Fritz, Gregor Velkaverh
2007/08 Peter Novak
2008/09 Ivan Silič, Vojko Starovič
2009/10 Tomislav Sumić, Emil Grižon,
2009/10 Andrej Novak, Božo Luzar
2010/11 Danilo Daneu, Saša Rudolf,
2010/11 Stojan Petelin, Gordan Čok
2011/12 Bogomir Oblak, Jurij Kolbe
2012/13 Gianni Lacovich, Matjaž Krajnc
2014/15 Samo Šinkovec
2015/16 Dušan Čebohin
2016/17 Goran Petek